Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Εργαστήρια Δεξιοτήτων του Νηπιαγωγείου ΕΑΔΠΠΑ Δ’ Κύκλος Απρίλιος 2023 -Μάιος 2023. Θεματική: Δημιουργώ και Καινοτομώ

Ολοκληρώθηκαν και για αυτή τη σχολική χρονιά τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων του Νηπιαγωγείου ΕΑΔΠΠΑ. Τα εργαστήρια δεξιοτήτων αποτελούνταν από 4 θεματικούς διμηνιαίους κύκλους.

Δ’ Κύκλος Απρίλιος 2023 – Μάιος 2023

Θεματική: Δημιουργώ και Καινοτομώ

Υποθεματική: Ρομποτική, STEM/STEAM, Νέες Τεχνολογίες, Γνωρίζω τα επαγγέλματα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: «Μικροί Μετεωρολόγοι»