Νηπιαγωγείο ΕΑΔΠΠΑ

Νηπιαγωγείο ΕΑΔΠΠΑ

Λειτουργία του Νηπιαγωγείου

Λειτουργία του νηπιαγωγείου

Η λειτουργία του Νηπιαγωγείου ΕΑΔΠΠΑ αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 20η Ιουλίου του επομένου έτους, λειτουργεί πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή και καθημερινά ξεκινάει στις 8:00 π.μ. και λήγει στις 17:00 μ.μ..

Το νηπιαγωγείο διακόπτει τη λειτουργία του:

Φιλοξενεί νήπια ηλικίας 4 έως 6 ετών αποτελείται από δύο ολοήμερα τμήματα νηπίων – προνηπίων και στελεχώνεται από 4 έμπειρες Νηπιαγωγούς, μία καθηγήτρια Αγγλικών, μία Γυμνάστρια, μία Παιδίατρο καθώς και βοηθητικό προσωπικό (τραπεζοκόμο, καθαρίστρια, φύλακα).

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Νηπιαγωγείου ΕΑΔΠΠΑ αποτελείται από απόφοιτους παιδαγωγικών σχολών, κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων.

kids-3

Παροχές

Παροχές

Διευρυμένο Ωρολόγιο πρόγραμμα

Διευρυμένο Ωρολόγιο πρόγραμμα

Φυσική Αγωγή

Φυσική Αγωγή

Η Φυσική Αγωγή εφαρμόζεται στο νηπιαγωγείο σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τις διαδικασίες μάθησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ο κάθε μαθητής αντιμετωπίζεται σαν ξεχωριστή προσωπικότητα με διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικό τρόπο μάθησης.

Η συνεργασία με τους γονείς είναι συνεχής, έτσι ώστε αυτοί να ενθαρρύνουν το παιχνίδι μετά το σχολείο, να ελέγχουν το χρόνο που περνά το παιδί μπροστά στις οθόνες και να είναι θετικά μοντέλα συμπεριφοράς σε θέματα υγείας, με έμφαση την υγιεινή διατροφή και την κίνηση.

Η εκπαίδευσή είναι βασισμένη στα κριτήρια (standards) της φυσικής αγωγής στην προσχολική ηλικία, σύμφωνα με τα οποία η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής αναγνωρίζει: 

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα φυσικής αγωγής περιλαμβάνει:

Λαμβάνοντας υπόψη τις θεωρίες ανάπτυξης και μάθησης για το παιδί της προσχολικής ηλικίας καθώς και προγράμματα από τη διεθνή βιβλιογραφία, το μάθημα της φυσικής αγωγής οργανώνεται και σχεδιάζεται με σεβασμό σε αρμονία με τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας.

Πολύ συχνά προσεγγίζουμε τους στόχους μας με μαθησιακούς στόχους και δραστηριότητες από όλα τα προγράμματα του σχολείου (Μουσική, Μαθηματικά, Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών).

Σκοπός μας είναι μία δια βίου εμπλοκή του μικρού παιδιού με την κίνηση μέσα από τη διασκέδαση και τη θετική εμπειρία της συμμετοχής!

Συνεργασία γονέων και διδακτικού προσωπικού

Συνεργασία γονέων και διδακτικού προσωπικού

Στις αρχές κάθε έτους πραγματοποιείται ομαδική συνάντηση ενημέρωσης των γονέων με τις νηπιαγωγούς, με σκοπό την παρουσίαση της λειτουργίας του νηπιαγωγείου και του παιδαγωγικού προγράμματος που εφαρμόζεται.

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από τις νηπιαγωγούς της τάξης στις καθορισμένες συναντήσεις ανά τρίμηνο, αλλά και σε έκτακτες συναντήσεις, σε περίπτωση που οι γονείς ή οι παιδαγωγοί κρίνουν χρήσιμο να συζητηθεί κάποιο θέμα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, οι γονείς ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία με ποικίλους τρόπους.

Ιατρική Παρακολούθηση

Ιατρική Παρακολούθηση

Η παιδίατρος εξετάζει ανά 15 ημέρες τα παιδιά , σημειώνοντας τις παρατηρήσεις της στην ατομική καρτέλα κάθε παιδιού .

Διατροφή

Διατροφή

Στα νήπια παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό, μεσημεριανό και απογευματινό κάθε ημέρα).

Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή των παιδιών.

Το μηνιαίο πρόγραμμα διατροφής κοινοποιείται στον πίνακα ανακοινώσεων και στο προσωπικό email των γονέων.