Απλώνω Ευτυχία

Μέσα από τη συμμετοχή του Β΄Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου ΕΑΔΠΠΑ στη δράση «Απλώνω Ευτυχία», τα παιδιά προσδιόρισαν τις έννοιες
της ευτυχίας, της ευγνωμοσύνης και του εθελοντισμού…