Χρήσιμες πληροφορίες

Χρήσιμες πληροφορίες

Δικαίωμα εγγραφής

Δικαίωμα εγγραφής

Στο Νηπιαγωγείο Ε.Α.Δ.Π.Π.Α. γίνονται δεκτά κατά προτεραιότητα παιδιά όλων των υπαλλήλων του ΕΚΠΑ. Εφόσον ο αριθμός των νηπίων δεν συμπληρωθεί από την ως άνω προαναφερόμενη κατηγορία, θα συμπληρώνεται από τα τέκνα των εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών φοιτητών που φοιτούν στο ΕΚΠΑ, και κατ’ εξαίρεση των προπτυχιακών φοιτητών.

Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται δύο (2) ηλικίες νηπίων:

Διαδικασία εγγραφής

Διαδικασία εγγραφής

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται τον μήνα Μάρτιο κάθε έτους, και σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Δικαιολογητικά εγγραφής

Δικαιολογητικά εγγραφής

Για την εγγραφή των μαθητών στο Νηπιαγωγείο της Ε.Α.Δ.Π.Π.Α. απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της επανεγγραφής ή νέας εγγραφής είναι:

Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εγγραφή των παιδιών στο Νηπιαγωγείο γίνεται ηλεκτρονικά (σαρωμένα) στην αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση του Νηπιαγωγείου : b_nipia@uoa.gr

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε φάκελο στον Νηπιαγωγείο.

Φοίτηση - απουσίες

Φοίτηση - απουσίες

Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική. Η ανελλιπής φοίτηση του παιδιού αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για την ομαλή προσαρμογή του στο σχολικό περιβάλλον, όσο και για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του προγράμματος δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου.

Οι απουσίες ενημερώνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, για αυτό το λόγο θα πρέπει οι γονείς να γνωστοποιούν την αιτία της απουσίας του παιδιού τους.

Μεταφορά παιδιών (Προσέλευση–Αποχώρηση)

Μεταφορά παιδιών (Προσέλευση–Αποχώρηση)

Η μεταφορά των φιλοξενούμενων παιδιών τόσο κατά την άφιξη όσο και κατά την αποχώρηση γίνεται με ευθύνη και φροντίδα των γονέων. Οι γονείς συμπληρώνουν και παραδίδουν στις εκπαιδευτικούς το έντυπο δήλωσης (συνημμένο) με τα ονόματα των ατόμων που θα παραλαμβάνουν το παιδί τους.

Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται στο σχολείο από τις 08:00 έως τις 08:45. Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί παραλαμβάνουν τους μαθητές στην είσοδο του νηπιαγωγείου και οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν.

Η αποχώρηση των μαθητών μπορεί να πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένες ώρες, όπως αναγράφονται στον πίνακα του Ωρολόγιου Προγράμματος.

Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δε φεύγουν πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα.

Αυτοεξυπηρέτηση νηπίων

Αυτοεξυπηρέτηση νηπίων

Τα παιδιά προκειμένου να αυτοεξυπηρετούνται και να μπορούν να λειτουργούν καλύτερα στο χώρο του νηπιαγωγείου, προτείνεται να φορούν άνετα ρούχα (παντελόνια με λάστιχο ή φόρμες, χωρίς τιράντες ή ζώνη, παπούτσια χωρίς κορδόνια αλλά με αυτοκόλλη).

Σύμφωνα με τον κανονισμό των νηπιαγωγείων, οι μαθητές πρέπει να αυτοεξυπηρετούνται στην τουαλέτα. Παρακαλούμε πολύ θα πρέπει να αρχίσει, στο σπίτι, η σταδιακή εκπαίδευση των παιδιών για την αυτοεξυπηρέτηση τους, προκειμένου να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες υγιεινής.

Κατά την παραμονή των παιδιών στο σχολείο, οι εκπαιδευτικοί πάντα συνοδεύουν και επιβλέπουν τα παιδιά όταν επισκέπτονται την τουαλέτα.

Παιδιατρικές συστάσεις

Παιδιατρικές συστάσεις

  • Στο σχολείο δε γίνονται δεκτά παιδιά  που  είναι άρρωστα.
  • Οι γονείς ενημερώνονται από το σχολείο για κρούσματα όλων των μεταδιδόμενων νοσημάτων που πλήττουν τους παραβρισκόμενους (μαθητές, δασκάλες, βοηθητικό προσωπικό κ.τ.λ.) στους χώρους του σχολείου καθημερινά, διατηρώντας προσεκτικά την ανωνυμία ,σύμφωνα με τις οδηγίες διατήρησης των προσωπικών δεδομένων.
  • Εάν αρρωστήσει κάποιο παιδί οφείλουν οι γονείς να το κρατήσουν σπίτι μέχρι και τη πλήρη ανάρρωση τόσο για την ενίσχυση του δικού του ανοσοποιητικού συστήματος όσο και για την αποφυγή της διασποράς και της μετάδοσης της νόσου.

Είναι απαραίτητη η αυστηρή τήρηση των συστάσεων, προκειμένου να αποφευχθεί η συνεχιζόμενη επιμόλυνση των παιδιών  καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα.

Είναι υποχρεωτικό για τα παιδιά που έχουν απουσιάσει λόγω ασθένειας να προσκομίζουν είτε να αποστέλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βεβαίωση παιδιατρική ότι μπορεί να επανέλθει στις σχολικές δραστηριότητες χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των υπολοίπων παιδιών και των συνεργατών του σχολείου.

Σε περίπτωση άρνησης του κηδεμόνα να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση ,το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο του παιδιού στο σταθμό, προκειμένου να διασφαλίσει την καλή υγεία των υπολοίπων μαθητών.

Πρακτική άσκηση φοιτητών στο νηπιαγωγείο

Πρακτική άσκηση φοιτητών στο νηπιαγωγείο

Στο Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο Ε.Α.Δ.Π.Π.Α. μπορούν να απασχολούνται φοιτητές Τμημάτων σχετικά με το αντικείμενο για την πρακτική τους άσκηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.