Παιδαγωγικό πρόγραμμα

Παιδαγωγικό πρόγραμμα

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Το παιδαγωγικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων βασισμένο σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας όπως:

Διαθεματική προσέγγιση

Έχει καθοριστεί σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η διδακτέα ύλη των μαθημάτων προγραμματίζεται σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υ.Π.Α.Ι.Π.Θ. και τις οδηγίες των Σχολικών Συμβούλων. Προεκτείνεται και συμπληρώνεται με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Μουσεία, θέατρα, πολυχώρους και δράσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δράσεις – Προγράμματα

Eκπονούνται κατά τη διάρκεια της χρονιάς βασιζόμενα πάντα στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών υπό την επίβλεψη του Υπεύθυνου Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων που ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

kids-family
kids-hold1

Ωρολόγιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ώρες
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου ΕΑΔΠΠΑ
08:00-08:45
Υποδοχή μαθητών/τριών – Ελεύθερο παιχνίδι/ενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές)
08:45-09:30
Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ
09:30-10:00
Πρόγευμα
10:00-10:45
Διάλειμμα
10:45-11:30
Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ
11:30-12:10
Ελεύθερο παιχνίδι/ενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές)- ανατροφοδότηση
12:10-12:45
Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ – Αναστοχασμός – Ανατροφοδότηση – Προγραμματισμός της επόμενης μέρας
12:45-13:00
Προετοιμασία για αποχώρηση
13:00
1η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
13:00-13:30
Προετοιμασία γεύματος /Μεσημεριανό Γεύμα
13:30
2η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
13:40-14:20
Χαλάρωση / ύπνος
14:30
3η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
14:30-15:00
Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ
15:00-16:00
4η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ( ο γονέας παραλαμβάνει το παιδί του από τις 15:00 έως τις 16:00 ότι ώρα επιθυμεί)
15.00-15.30
Απογευματινό γεύμα
15.30-16.00
Ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι, Τακτοποίηση τάξης – Προετοιμασία για αποχώρηση
16.00 – 17.00
Ένταξη στο πρόγραμμα φύλαξης του Β΄ Παιδικού Σταθμού – Αναχώρηση