Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση έναρξης εγγραφών για τη σχολική χρονιά 2024-2025

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών στο Νηπιαγωγείο της ΕΑΔΠΠΑ (συστεγαζόμενο με τον Β’ Παιδικό Σταθμό – Κεντρική πύλη Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου) για την σχολική χρονιά 2024-2025 μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από

                        Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 έως Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Στο Νηπιαγωγείο της ΕΑΔΠΠΑ θα μπορούν να εγγραφούν και να φοιτήσουν μαθητές/τριες γεννημένοι:

                     • Από 1-1-2019 έως 31-12-2019 και από 1-1-2020 έως 31-12-2020

Παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες και αναζήτηση των σχετικών εντύπων για τις εγγραφές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του νηπιαγωγείου:        https://nipia.uoa.gr/

Σας ευχαριστούμε