Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Μάθημα Αγγλικής γλώσσας

Με μεγάλη χαρά τα νήπια αποδέχθηκαν το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας και μέσα από το παιχνίδι, τις προβολές, τα εικαστικά, την επικοινωνία και την συνεργασία με την δασκάλα τους συμμετέχουν στο μάθημα με ενθουσιασμό.