Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Εφαρμογή της δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων»: 2ος Θεματικός Κύκλος: “Φροντίζω το περιβάλλον”. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021– ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Στο Νηπιαγωγείο ΕΑΔΠΠΑ υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021– ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022: 2ος Θεματικός Κύκλος: “Φροντίζω το περιβάλλον”. Υποθεματική: Οικολογία – Παγκόσμια και Τοπική Κληρονομιά”

Τίτλος: «Φύλαξε το μην πετάς, ανακύκλωσε με μας!»

Με αφορμή τις τσάντες ανακύκλωσης που βρίσκονται στις τάξεις και τον κάδο ανακύκλωσης μπαταριών που βρίσκεται στην είσοδο του σχολείου μας, τα παιδιά διαμόρφωσαν κατάλληλες στάσεις και δεξιότητες σχετικά με σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα.

Τα παιδιά ενημερώνονται για τα είδη των κάδων ανακύκλωσης, παίζουν παιχνίδια και επικοινωνούν τα μηνύματα της οικολογίας.

Κάθε Παρασκευή αδειάζουμε το περιεχόμενο των τσαντών ανακύκλωσης των τάξεων στους μπλε κάδους της Πανεπιστημιούπολης.