Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Εργαστήρια Δεξιοτήτων του Νηπιαγωγείου ΕΑΔΠΠΑ Α’ Κύκλος Οκτώβριος 2022 – Νοέμβριος 2022. Θεματική: Ζω καλύτερα – Ευ ζην

Ολοκληρώθηκαν και για αυτή τη σχολική χρονιά τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων του Νηπιαγωγείου ΕΑΔΠΠΑ. Τα εργαστήρια δεξιοτήτων αποτελούνταν από 4 θεματικούς διμηνιαίους κύκλους.

Α’ Κύκλος Οκτώβριος 2022 – Νοέμβριος 2022.

Θεματική: Ζω καλύτερα – Ευ ζην

Υποθεματική: Εκπαίδευση Οδικής Ασφάλειας

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: «Του δρόμου το ασφαλές»