Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Εργαστήρια Δεξιοτήτων του Νηπιαγωγείου ΕΑΔΠΠΑ Γ’ Κύκλος Φεβρουάριος 2023 – Μάρτιος 2023. Θεματική: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Ολοκληρώθηκαν και για αυτή τη σχολική χρονιά τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων του Νηπιαγωγείου ΕΑΔΠΠΑ. Τα εργαστήρια δεξιοτήτων αποτελούνταν από 4 θεματικούς διμηνιαίους κύκλους.

Γ’ Κύκλος Φεβρουάριος 2023 – Μάρτιος 2023

Θεματική: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Υποθεματική: Συμπερίληψη; Αλληλοσεβασμός, Διαφορετικότητα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: «Νηπίων Παιδεία: το πρώτο βήμα στη δημοκρατία»