Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Εργαστήρια Δεξιοτήτων του Νηπιαγωγείου ΕΑΔΠΠΑ Β’ Κύκλος Δεκέμβριος 2022 – Ιανουάριος 2023. Θεματική: Φροντίζω το Περιβάλλον

Ολοκληρώθηκαν και για αυτή τη σχολική χρονιά τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων του Νηπιαγωγείου ΕΑΔΠΠΑ. Τα εργαστήρια δεξιοτήτων αποτελούνταν από 4 θεματικούς διμηνιαίους κύκλους.

Β’ Κύκλος Δεκέμβριος 2022 – Ιανουάριος 2023

Θεματική: Φροντίζω το Περιβάλλον

Υποθεματική: Αειφόρος Ανάπτυξη, Οικολογική Συνείδηση

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: «Οι Νερο…εξερευνητές! Η σημασία της σωστής διαχείρισης νερού»