ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ και ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ και ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εργαστήρια Δεξιοτήτων του Νηπιαγωγείου ΕΑΔΠΠΑ Γ’ Κύκλος Φεβρουάριος 2023 – Μάρτιος 2023. Θεματική: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Εργαστήρια Δεξιοτήτων του Νηπιαγωγείου ΕΑΔΠΠΑ Γ’ Κύκλος Φεβρουάριος 2023 – Μάρτιος 2023. Θεματική: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη